CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10-10 SAU 45 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUA ỐNG KÍNH TRUYỀN THÔNG

Sau bao cố gắng và nỗ lực phát triển không ngừng giờ đây Công Ty Cổ Phần Dệt 10-10 đã có những bước chân vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển kinh tế lớn mạnh của nước nhà. Với sản phẩm “mũi nhọn” là màn tuyn dệt 10/10 truyền thống đã trải qua 45 năm nỗ lực thay đổi và phát triển, bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu người tiêu dùng Việt. Đây chính là sản phẩm đã tạo nên thương hiệu cho Dệt 10/10. Dưới đây là Bài Phóng S được Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội tổng hợp ghi lại quá trình phát triển qua các thời kỳ của Công ty.

Trả lời

0243 862 1736 Liên hệ Facebook Liên hệ Facebook