Công ty cổ phần dệt 10/10

Sổ tay trách nhiệm xã hội (SA8000)

Thứ Tư, 08/05/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

Chính sách trách nhiệm xã hội 

Công ty xác định và thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội như sau:

 

Viết bình luận của bạn

Tin liên quan

Vietnamese English
Được hỗ trợ bởi google Dịch