TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Như chúng ta đã biết!!!!
Tất cả các doanh nghiệp đã và đang trải qua thời kỳ của nền kinh tế khó khăn vì đại dịch COVID-19. Khủng hoảng của COVID-19 đã thay đổi tất cả các kế hoạch và mô hình phát triển của doanh nghiệp đã đề ra trước đó. Nhưng sau một thời gian dài chống chọi với bệnh dịch thì cuộc sống của chúng ta đã dần dần khôi phục và thích nghi với tình hình đó. Và tất cả lại bước vào thời kỳ phát triển mới: HIỆN ĐẠI HƠN, TIÊN TIẾN HƠN.
 Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang dần thích nghi với trạng thái ‘bình thường mới’, các lãnh đạo doanh nghiệp phải tiếp tục cân bằng chiến lược cắt giảm chi phí mà không gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp, đồng thời chuyển hướng đầu tư cho các yếu tố giúp tăng trưởng. Để chuẩn bị cho những khủng hoảng trong tương lai, đây chính là thời điểm thích hợp để xem xét lại các lĩnh vực doanh nghiệp ưu tiên, tìm kiếm sự khác biệt trong chuỗi giá trị và đào tạo nhân viên theo cách vận hành mới. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn.
 Các nhu cầu mới cho sản xuất và tiêu dùng, kỳ vọng của người tiêu dùng thay đổi đòi hỏi doanh nghiệp cần thay đổi việc sản xuất, kinh doanh, thiết kế, tiếp thị và phương thức phân phối sản phẩm. Chẳng hạn, khách hàng không chỉ nghe doanh nghiệp quảng cáo về sản phẩm mà còn biết đến sản phẩm chủ yếu qua các kênh truyền thông xã hội và qua cộng đồng khách hàng. Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. 
 Có thể nói rằng, thị trường nội địa còn nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam khai thác. Do vậy, Dệt 10/10 đã thay đổi chiến lược phát triển sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường trong nước, đa dạng hóa khách hàng, đa đẩy mạnh số hóa và tiếp tục tự động hóa. DỆT 10/0 chúng tôi cũng hiểu rõ những sản phẩm của chúng tôi cung cấp thị trường nào, khách hàng nào để cho những giải pháp phù hợp. Từ việc lựa chọn đúng, có đầu tư chọn lọc và sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn và tăng cường tính liên kết nên DỆT 10/10 đã duy trì được sản xuất, tạo việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên theo đó sản lượng xuất khẩu của công ty chúng tôi vẫn đạt được khoảng 95% . Chúng tôi hiểu rằng không chỉ thị trường xuất khẩu lớn mạnh mà thị trường trong nước cũng phải phát triển mạnh mẽ để DỆT 10/10 đứng vững trong nền kinh tế hiện nay, phát triển lâu dài và thương hiệu chúng tôi sẽ vươn xa hơn nữa.

Trả lời

0243 862 1736 Liên hệ Facebook Liên hệ Facebook