THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN

Căn cứ vào tính hình thực tế của công ty, hiện nay, công ty đang có một số điều hòa cũ cần thanh lý:

STT DANH MỤC ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG  CÔNG SUẤT(BTU) HIỆN TRẠNG BP XIN THANH LÝ
1 Máy điều hòa AC1 Cái 01                200,000 Máy làm lạnh yếu, hỏng 1 block lạnh PX  Mắc Dệt 2
2 Máy điều hòa AC2 Cái 01                200,000 Máy làm lạnh yếu PX  Mắc Dệt 2
3 Máy điều hòa AC3 Cái 01                200,000 Máy làm lạnh yếu PX  Mắc Dệt 2
4 Máy điều hòa AC5 Cái 01                200,000 Máy làm lạnh yếu PX  Mắc Dệt 2
5 Máy điều hòa Inverter Gree số 1 Cái 01                600,000 Máy không hoạt động, hỏng 2 block PX  Mắc Dệt 3
6 Máy điều hòa Inverter Gree số 2 Cái 01                600,000 Máy hoạt động bình thường PX  Mắc Dệt 3
Thời gian nhận đăng ký thầu thanh lý: từ ngày 05/06/2019- hết 14h ngày 08/06/2019
Nơi nhận hồ sơ thanh lý: Phòng TTSP – Công Ty CP Dệt 10/10- 253 Minh Khai- HBT- HN, Tel: 024 38621736

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC KÝ DUYỆT

 

NGUYỄN VĂN DŨNG

Trả lời

0243 862 1736 Liên hệ Facebook Liên hệ Facebook